Jolanta Kwaśniewska - Fundacja - Ludzie

- To nie sprawy niepokoją ludzi, lecz poglądy na te sprawy.

Eurypides
.com.pl
Przejdź do treści
menu

Jolanta Kwaśniewska - Fundacja Porozumienie bez Barier

Jolanta Kwaśniewska - krótka biografia
Jolanta Kwaśniewska, nazwisko rodowe Konty, urodziła się w 1955 roku w Gdańsku. Jest prawnikiem, działaczką społeczną, prezenterką TVN Style, prezes fundacji Porozumienie Bez Barier, Pierwsza Dama RP w latach 1995-2005. Prywatnie żona prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.

Fundacja Porozumienie Bez Barier
Fundacja została powołana przez Jolantę Kwaśniewską w 1997 roku. W 2004 roku Fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego.
Głównym przesłaniem jest urzeczywistnienie idei wyrównania życiowych szans ludzi niepełnosprawnych i pokrzywdzonych przez los. W ramach fundacji założycielka była patronem kilku akcji, między innymi:
- Motylkowe Szpitale - akcja polegająca na dekorowaniu sal dla małych pacjentów
- Otwórzmy dzieciom świat - organizacja wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z ubogich rodzin
- Nie łam się, jest OK - profilaktyka osteoporozy
- Możesz zdążyć przez rakiem - profilaktyka raka sutka.

Od 2013 roku Fundacja jest zaangażowana w prowadzenie autorskiego programu - Oswajanie starości. Misją programu jest przede wszystkim omawianie problematyki starości. Przede wszystkim kładziony jest nacisk na wymianę doświadczeń międzypokoleniowych. Wśród uczestników akcji znajdziemy lekarzy geriatrów, gerontologów, dietetyków, dziennikarzy, psychologów i pediatrów.

Ponadto w 2011 roku powstała Platforma Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci z Chorobą Nowotworową. Jej celem jest umożliwienie aktywnej działalności osobom, dla których choroba dziecka jest osobistym doświadczeniem. W programie wzięło udział wiele organizacji.

Fundacja - dwuznaczności
Niestety wokół fundacji narosło wiele dwuznaczności finansowych. Mówi się, że przy zakładaniu fundacji i zbieraniu pierwszych środków, pani prezes wykorzystała wpływy polityczne męża, wysyłając do wszystkich wojewodów pismo z poleceniem sporządzenia potencjalnej listy darczyńców.

Jolanta Kwaśniewska, a inne organizacje społeczne
Pani Jolanta bardzo aktywnie udziela się społecznie, dlatego należy wspomnieć również o utworzeniu wraz z mężem Funduszu Pomocy Młodym Talentom, uczestnictwie w spotkaniu komitetu doradczego ONZ, członkostwie w Radzie Honorowej International Centre for Missing and Exploited Children, w radzie Suzanne Mubarak Women’s International Peace Movement, The Women Leaders’ Council.

Jolanta Kwaśniewska uzyskała również kilka nagród, między innymi nagroda główna im. Św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego, tytuł Kobiety Roku – 1998, tytuł Warszawianki Roku – 1998, Medal „Zasłużony dla Tolerancji” Fundacji Ekumenicznej Tolerancja – 2004 (w imieniu swojej fundacji).


Waldemar Gronowski to chyba najsłynniejszy polski piekarz ostatnich lat.

Aleksander Dziuk jest inwestorem, filantropem, osobą działającą dynamicznie na obu tych płaszczyznach.

W 2011 roku powstała Platforma Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci z Chorobą Nowotworową.
Wróć do spisu treści