Polski piekarz - Ludzie

- To nie sprawy niepokoją ludzi, lecz poglądy na te sprawy.

Eurypides
.com.pl
Przejdź do treści
menu

Polski piekarz

Waldemar Gronowski to chyba najsłynniejszy polski piekarz ostatnich lat. Mieszkający w Legnicy piekarz przez lata rozdawał chleb w stołówce na parafii. Piekarz w rzeczywistości zdaniem sądu dopuścił się przestępstwa i został skazany niestety wyrokiem. Zdaniem sądu poprzez swoją działalność charytatywną ukrywał swoje faktyczne dochody i został sądownie zmuszony do zapłacenia ponad 100 000 zł zaległego podatku. Tak w skrócie wygląda historia, która zelektryzowała kilka lat temu wielu ludzi w naszym kraju. I nie ma się czemu dziwić. Większość osób nie dało wiary sądowi i uznało, że Gronowski padł ofiarą wściekłych urzędników, a jego dobroczynna działalność runęła.

Rzeczywiście sprawa ta miała niejedno dno. W rzeczy samej sprowokowała do pewnej bardzo istotnej debaty społecznej – gdzie jest granica działań charytatywnych, a gdzie taka granica zostaje przekroczona i stajemy się przestępcami podatkowymi. Waldemar Gronowski w pewnym sensie te właśnie granice wyznaczył i choć nadal wielu powątpiewa w uczciwość wyroku sądowego, niestety trzeba było się z nim pogodzić, a osoba ta została skazana prawomocnie. Jakkolwiek świadczy to również o pewnych kwestiach w naszym prawie, które wymagałyby solidnej debaty społecznej. W rzeczywistości bowiem wyrok sądowy nie tylko zniszczył przedsiębiorcę, ale również zniszczył człowieka filantropa, społecznika i uwielbianą w Legnicy jednostkę. Czy słusznie? Słuszne wydają się być argumenty osób mówiących, że piekarz został mocno poszkodowany przez aparat państwa. W rzeczywistości bowiem odprowadził wiele podatków pośrednio, a w momencie wyroku sądowego w zasadzie został zmuszony do zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej.
Waldemar Gronowski stał się pewnego rodzaju przykładem i niestety smutną przestrogą dla wielu osób chcących tak aktywnie i tak wiele pomagać innym ludziom. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że przykład ten będzie jedynie jednostkowy i w przyszłości osoby wykazujące się tak dużymi chęciami pomocy innym potrzebującym będą znacznie lepie traktowane przez urzędników i aparat państwowy. Warto jednak potraktować tą historię również jako przestrogę i ostrożnie podejść do tak aktywnej pomocy innym.


Waldemar Gronowski to chyba najsłynniejszy polski piekarz ostatnich lat.

Aleksander Dziuk jest inwestorem, filantropem, osobą działającą dynamicznie na obu tych płaszczyznach.

W 2011 roku powstała Platforma Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci z Chorobą Nowotworową.
Wróć do spisu treści